„Abeceda komuniciranja“

Kroz ovaj projekt, Udruga koristi inovativne pristupe u zagovaranju za prava osoba s razvojnim
teškoćama/invaliditetima, a dugoročni cilj je stvoriti inkluzivno društvo koje poštuje razlike i prihvaća
invaliditet kao dio ljudske raznolikosti. Projekt se fokusira na poticanje razvoja inkluzivnog društva i
pružanje socijalnih usluga s pristupom temeljenim na ljudskim pravima, istraživanju i razvoju aplikacije
za potpomognutu komunikaciju (PK) ili augmentativnu komunikaciju (AAK).

Cilj projekta je osigurati jednakost prava djece i osoba s razvojnim teškoćama/invaliditetima unutar lokalne zajednice, prihvaćajući invaliditet kao dio ljudske raznolikosti. Projekt uključuje izradu softverskih alata, posebno aplikacije za pametne uređaje, koja će omogućiti poboljšanu komunikaciju i podršku za svakodnevne situacije kao što su zdravstveni pregledi, socijalna prava i obrazovanje. Cilj je stvoriti besplatnu i dostupnu aplikaciju koja će odgovarati potrebama svih dobnih skupina i biti usmjerena na svakodnevni život i situacije pojedinaca te povećati društvenu participaciju ranjivih skupina, poboljšati dostupnost i pristupačnost zdravstvenih i socijalnih usluga te unaprijediti socijalnu uključenost djece i osoba s razvojnim teškoćama putem razvijenih alata koji se implementiraju primjerice u školski i obrazovni sustav.
Aktivnosti projekta:
➢ Provedba istraživanja o inkluziji obuhvatit će širok spektar sudionika, uključujući osobe s teškoćama, roditelje djece s teškoćama, stručnjake različitih područja djelovanja te zdravstvene djelatnike. Ovo istraživanje će pružiti dublji uvid u izazove s kojima se suočavaju te omogućiti raznolike perspektive. Osobe s teškoćama bit će aktivno uključene u istraživački proces, donoseći neprocjenjiva iskustva i uvide. Također, uključit će se i roditelji djece s teškoćama čija perspektiva će biti važna u razumijevanju potreba djece i obitelji. Ključno je uključiti stručnjake iz različitih područja koji će svojim znanjem doprinijeti kvaliteti istraživačkog izvješća. Sudjelovanje zdravstvenih djelatnika također će biti od izuzetne važnosti. Ovaj multidisciplinarni pristup omogućit će stvaranje sveobuhvatnog i relevantnog izvješća, postavljajući temelje za daljnje zagovaranje inkluzivnih politika i praksi.

➢ Temeljem prikupljenih rezultata istraživanja razviti ćemo funkcionalnu aplikaciju za potpomognutu komunikaciju (PK) ili augmentativnu komunikaciju (AAK) koja će biti dostupna i besplatna za preuzimanje za pametne uređaje na Google Play i App Storeu.


➢ Povećana svijest lokalne zajednice o pravima osoba s razvojnim teškoćama/invaliditetom kroz objave na web servisima Udruge koje se odnose na predmetnu tematiku (plaćenih i neplaćenih), medijske objave, okrugle stolove.


Odobrena sredstva: 45.078,05 EUR
Trajanje projekta: 18 mjeseci (01.01.2024.-30.06.2025.)
Kontakt: Nevia Krupljanin, udruga.autizam.rijeka@gmail.com


HR-V-Sufinancira-EUROPSKA-UNIJA_PANTONE_PANTONE „Abeceda komuniciranja“

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njega.

Ured-za-udruge_LOGO_HR_RGB_72dpi_vertical_1191x842px-1024x724 „Abeceda komuniciranja“

“Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske”

Projekt Udruge za skrb autističnih osoba naziva “Abeceda komuniciranja” financiran je sredstvima
Europske unije u okviru Programa Impact4Values. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Snimka-zaslona-2024-03-15-220108-1 „Abeceda komuniciranja“

IMPACT4VALUES je slovensko-hrvatski program podrške organizacijama civilnog društva koje svojim djelovanjem promiču i štite europske vrijednosti. Program pruža financijsku i organizacijsku podršku manjim organizacijama kako bi mogle bolje pridonijeti zaštiti, promicanju i podizanju svijesti o temeljnim pravima i vrijednostima EU-a. Impact4values se provodi u okviru EU programa Građani, jednakost, prava, vrijednosti (CERV). CERV je europski program vrijedan oko 1,55 milijardi eura, kojim Europska komisija želi zaštititi i promicati prava i vrijednosti sadržane u Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo