Autism+Sport: Training Social Inclusion

Autism+Sport: Training Social Inclusion

Mislimo kako je pravo vrijeme da vas podsjetimo na naš međunarodni projekt Autism+Sport: Training Social Inclusion u kojem Udruga sudjeluje kao partner.

U ČEMU JE STVAR

Svi znamo kako je sport važan za održavanje zdravog duha i tijela. Tjelesna aktivnost zauzima važan dio života i može prevladati osobne granice, povećati samopouzdanje i potaknuti osobni razvoj. Za osobe s invaliditetom sport može biti važan i za prevenciju, rehabilitaciju, ali i za sudjelovanje u društvu. Djeca i adolescenti sa ili bez invaliditeta trebali bi naučiti da je sport zdrav i promiče socijalne kontakte.

Glavni cilj projekta je upravo poticanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti u sportu, većim sudjelovanjem u sportskim aktivnostima adolescenata i mladih s poremećajem spektra autizma(PSA).

Za one koji nisu upoznati sa projektom, riječ je o Erasmus+ projektu pod vodstvom Udruge RunningMatere iz Italije.

Uz RunnngMateru kao koordinatora, na projektu sudjeluje i 7 partnera iz 5 zemalja:

 1. ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE BURGOS – Španjolska
 2. AUTISM BAIA MARE ASSOCIATION – Rumunjska
 3. SPRING – Latvija
 4. ASSOCIATION FOR THE CARE OF AUTISTIC PERSONS – Mi ♥
 5. FONDAZIONE STELLA MARIS MEDITERRANEO ONLUS – Italija
 6. AIAS MELFI- MATERA ONLUS – Italija
 7. FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI DEGLI INTELLETTIVO RELAZIONALI – Italija

KAKO NAM IDE

Veliki dio projekta je iza nas. Najveći izazov predstavljao je  upravo COVID-19, no unatoč tome uspjeli smo provesti dio aktivnosti putem ZOOM aplikacije.

Čeka nas još puno posla do kraja projekta – puno vježbanja, sastanaka, ali i dijeljenja naučenog sa drugima.

Veselimo se idućem pothvatu koji uključuje prvi sastanak uživo sa svim partnerima u Baia Mare, Rumunjska (28.08.2021.).

Nakon sastanka u Rumunjskoj, ugostiti ćemo naše partnere u Rijeci (11.09.2021.).

We think it is the right time to remind you of our international project Autism + Sport: Training Social Inclusion in which the Association is a partner.

WHAT’S IT ABOUT

We all know how important sport is to maintain a healthy mind and body. Physical activity occupies an important part of life and can transcend personal boundaries, increase self-confidence, and encourage personal development. For people with disabilities, sport can be important for prevention, rehabilitation, but also for participation in society. Children and adolescents with or without disabilities should learn that sport is healthy and promotes social contacts.

The main goal of the project is to encourage social inclusion and equal opportunities in sports, by greater participation in sports activities of adolescents and young people with autism spectrum disorder (ASD).

For those unfamiliar with the project, it is an Erasmus + project led by the RunningMatera Association from Italy.

In addition to RunnngMatera, 7 partners from 5 countries are participating in the project:

 1. ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE BURGOS – Spain
 2. AUTISM BAIA MARE ASSOCIATION – Romania
 3. SPRING – Latvia
 4. ASSOCIATION FOR THE CARE OF AUTISTIC PERSONS – Croatia
 5. FONDAZIONE STELLA MARIS MEDITERRANEO ONLUS – Italy
 6. AIAS MELFI- MATERA ONLUS – Italy
 7. FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI DEGLI INTELLETTIVO RELAZIONALI – Italy

UP TO DATE

Much of the project is behind us. The biggest challenge was COVID-19, but despite that we managed to carry out part of the activities thanks to the ZOOM application.

We still have a lot of work ahaed of us by the end of the project – a lot of practice, meetings, but also sharing our knowledge with others.

We are looking forward to our next venture which includes the first live meeting with all partners in Baia Mare, Romania.

After the meeting in Romania, we are happy to greet our partners in Rijeka.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo