Grad Krk

Grad-Krk-1-212x300 Grad Krk

Grad Krk

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

“Podrška učenicima s poteškoćama učenja i problemima ponašanja”

Projektom “Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima ponašanja” želi se povećati obrazovna postignuća i socijalna uključenost učenika s poteškoćama u učenju i problemima u ponašanju kroz pružanje usluga socijalnog pedagoga. Projektom će se obuhvatiti djeca osnovnoškolskog uzrasta koja imaju prebivalište/boravište na području na kojem se provode projektne aktivnosti (grad i otok Krk), a u Rješenju o primjerenom obliku školovanja imaju pravo na edukacijsko-rehabilitacijsku pomoć socijalnog pedagoga.

Nositelj projekta: Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka

Lokacija provedbe projekta: Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, Krk

Voditeljica projekta: Dijana Toljanić, mag.paed.soc.

Projekt je financiran od strane Grada Krka na period od 01.01.2023.-31.12.2023.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo