“I ja želim reći gdje me boli”

MIZ "I ja želim reći gdje me boli"

Ministarstvo zdravstva

“I ja želim reći gdje me boli”
2022.-2025. g.

Program objedinjuje ključne aktivnosti zagovaranja prava pacijenata u izgradnji i modernizaciji novih sustava i rješenja u brizi pacijenata s razvojnim teškoćama u svrhu omogućavanja jednakih prava prilikom zdravstvenih intervencija.

Ovim projektom želimo napraviti iskorak u promicanju i omogućavanju jednakih prava pacijenata, odnosno djece i osoba s razvojnim teškoćama/invaliditetima unutar zdravstvenog sustava, ali i omogućiti pristupačniji oblik rada zdravstvenim djelatnicima kada su osobe s razvojnim teškoćama u pitanju s naglaskom na poštovanje razlika i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske raznolikosti.

Multidisciplinarnim pristupom u razvijanju alata za AAK, te poboljšanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, ali i implementacijom razvijenih alata unutar zdravstvenog sustava, a radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga i socijalne uključenosti osoba s razvojnim teškoćama, doprinosi se zaštiti prava pacijenata, unapređenju i očuvanju zdravlja posebno ranjivih skupina stanovništva.


Nositelj programa: Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka

Partneri na programu: Klinički-bolnički centar Rijeka, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Centar za autizam Rijeka

Suradnici na programu: Fakultet elektronike i računarstva (FER) i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF) sveučilišta u Zagrebu.

Voditeljica programa: Lidija Penko lidija.penko@gmail.com


Program je financiran od strane Ministarstva zdravstva na period od 09.11.2022.-08.11.2025.


Novosti iz programa:

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo