“Informirani smo, aktivni i odgovorni!”

“Informirani smo, aktivni i odgovorni!”

U sklopu provedbe projekta Retrovizor danas smo se na satu Građanskog odgoja družili s učenicima Osnovne škole Centar, gdje smo održali treću edukaciju unutar tematske cjeline „Informirani smo, aktivni i odgovorni“.

Tematska cjelina obuhvaća niz aktivnosti koje će se provoditi tokom II. polugodišta, a započeli smo ju s fokus s mapiranjem potreba za komunikacijskim pločama u gradu Rijeci, te fokus skupinom unutar koje su učenici definirali pojmovi koje komunikacijske ploče trebaju sadržavati.

Učenici su izglasali pozicije za dvije komunikacijske ploče na javnim površinama te poziciju za ploču unutar njihove matične škole.


Više o projektu možete pročitati ovdje


As part of the implementation of the Rearview Mirror project, today we socialized with the students of the Primary School Centar, where we held the third education within the thematic unit “We are informed, active and responsible”.

The thematic unit includes a series of activities that will be carried out during the second semester, and we started it with mapping the needs for communication boards in the city of Rijeka, and a focus group within which students defined the terms that communication boards should contain.

Students voted for positions for two communication boards in public areas and a position for a board within their home school.


You can read more about the project here


Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova na period od 01.10.2022.-30.09.2023.
The project was financed from the Program of the Fund for Active Citizenship in Croatia, with funds from Iceland, Liechtenstein and Norway within the framework of EEA grants for the period from 01.10.2022 to 30.09.2023
.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo