Iskaznica za pomorski prijevoz za OSI

Iskaznica za pomorski prijevoz za OSI

Pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama s obvezom javne usluge ostvaruju sljedeće kategorije korisnika:

1. Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više
2. Hrvatski ratni vojni invalidi sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem
3. Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%
4. Gluhoslijepe osobe sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem

5. Osobe s invaliditetom sa utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja
6. Djeca s teškoćama u razvoju sa utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja

Besplatan prijevoz za navedene kategorije odnosi se na korisnika, pratnju i osobno vozilo.

 

Potrebno je podnijeti zahtjev za iskaznicu. Više informacija na poveznici:

PRIOPCENJE-ZA-MEDIJE-AGENCIJE-ZA-OBALNI-LINIJSKI-POMORSKI-PROMET.pdf (agencija-zolpp.hr)

Iskaznica za OSI (agencija-zolpp.hr)

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo