Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!

Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!

Povodom  obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu 2024.  Udruga za autizam Rijeka kao članica Saveza udruga za autizam Hrvatske i Autism Europe, ove godine pod svojim motom : „Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više „  ističe problem nedostatka prostornih i kadrovskih kapaciteta  za školsku djecu i za odrasle s autizmom na području Grada Rijeke i PGŽ. Kao i na činjenicu da unatoč zakonima RH u kojima su osobe s autizmom prepoznate, realizacija i dostupnost usluga u praksi još uvijek je uveliko problematična  i ne prati pozitivnu zakonsku regulativu i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

viber_slika_2024-04-03_09-59-23-408-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-22-735-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-22-799-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-22-841-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-22-887-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-22-986-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-23-114-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-23-228-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-23-272-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-22-685-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!
viber_slika_2024-04-03_09-59-23-348-1 Još uvijek nevidljivi, a sve nas je više!

Iako je moto Autisma Europe za 2024. „Nismo nevidljivi“  čime se poručuje da su osobe s autizmom tu u zajednici i da im trebaju biti dostupne sve usluge od rane do odrasle dobi u svim segmentima života kao i ostalim  građanima RH, evidentna je  važnost kontinuiranog osvještavanja o osobama sa autizmom i njihovim pravima. Stoga smo mi naš moto prilagodili našim uvjetima.

Teme kojima će se Udruga ove godine posebno baviti /pored svih  ostalih / su: 

– iznalaženje novih prostornih rješenja za Centar za autizam Rijeka koji je postao tijesan za sve veći broj djece s autizmom  koja se upisuju

– iznalaženje novih prostornih rješenja za Odjel za autizam pri Centru za rehabilitaciju Rijeka, koji također postaje tijesan, jer djeca odrastaju i sa 21.g. prelaze u ovu ustanovu.

– žalba i pritisak na Ministarstvo prometa vezano na novi Zakon o povlasticama u prometu i EU karticu za OSI, koji nije uvažio naše zahtjeve da se u njega unese i osobe s autizmom zbog njihovih složenih senzornih teškoća. Odgovorili su da neće uvoditi nove kategorije invalida, da bismo po stupanju Zakona na snagu shvatili da su uveli dvije nove kategorije invalida, ali nisu uvrstili osobe s autizmom.

– potpomognuta komunikacija u praksi – nastavak postavljanja komunikacijskih ploča u PGŽ, te interaktivnih panela u KBC Rijeka- nova bolnica Majka i dijete, edukacija zdravstvenog kadra KBC Rijeka za korištenje alata potpomognute komunikacije prilikom pregleda, izrada softvera za potpomognutu komunikaciju /ovu temu ćemo predstaviti na Okruglom stolu u Gradskoj vijećnici 5.4.2024. s početkom u 12:30 h.


Medijske objave:

Novi list

Torpedo media

Novi list

Grad Rijeka

Primorsko-goranska županija

Ri portal

Gostovanje u emisiji Planet Ri

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

HRT Radio Rijeka

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo