Podsjetnik za roditelje

Podsjetnik za roditelje

Dragi roditelji

Podsjećamo svih da je do kraja veljače potrebno predati zahtjev za:

– dječji doplatak /formular za 2022. godinu se može skinuti s interneta /
– ZPP-DOH obrazac za 2021. g. Porezne uprave za priznavanje prava na porezne olakšice u posebnom postupku. Odnosi se na osobe s invaliditetom, te roditelje koji imaju poreznu olakšicu na plaću ili mirovinu zbog uzdržavanja djeteta ili odrasle osobe s invaliditetom. Obrazac vam se nudi u vašem sustavu E-građani kada uđete u njega i možete ga tim putem i poslati, a za one koji ne koriste aplikaciju E-građani imate ga i na internetu za skinuti i predati u Poreznu upravu.

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka
SUZAH

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo