Program rane intervencije – predavanje kineziologa

Program rane intervencije – predavanje kineziologa

Predavanje kineziologa u Programu rane intervencije 16.09.2020. u 17 h u Udruzi

Dana 16.09.2020. u 17 h održano je predavanje kineziologa u prostoru Udruge za nove roditelje u prvoj godini trogodišnjeg programa „Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici“. Predavanje o urednom motoričkom razvoju, usvajanju obrazaca kretanja i utjecaju na sve segmente dječjeg razvoja održao je Brusač Marko, kineziolog.

Predavanju je prisustvovala i voditeljica programa Ivanka Pejić, mag. paed. i def., univ. spec rane interv. u eduk. rehab., zatim Tajana Putrih Tovilović likovni terapeut, te predsjednica Udruge.

Roditelji su aktivno sudjelovali uz pitanja i navode primjera svoje djece, te je po završenom izlaganju kineziologa gđa Pejić govorila o programu i aktivnostima drugih stručnih suradnika /educ. rehab., logoped, psiholog/, a gđa Putrih Tovilović spomenula važnost likovnog izričaja djece. Predsjednica Udruge roditeljima je govorila o pravima koja imaju vezano uz dijagnozu djeteta, te o primjerima iz života i svog iskustva u usvajanju navika djece. Spomenula je da će socijalna radnica u programu na idućem sastanku upoznati ih sa svim pravima iz Zakona. Diskusija je bila živa i konstruktivna, roditelji su pokazali veliki interes i spremnost na suradnju, te se sastanak odužio do 20 sati.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo