Projekt “Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima u ponašanju“

Projekt “Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima u ponašanju“

Potpisivanjem Ugovora o financiranju projekta “Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima u ponašanju“ koji je financiran od strane Grada Krka, započinjemo s provedbom aktivnosti planirane projektnim prijedlogom.

Projektom “Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima u ponašanju“ želi se povećati obrazovna postignuća i socijalna uključenost učenika s poteškoćama u učenju i problemima u ponašanju kroz pružanje usluga socijalnog pedagoga. Korisnici su djeca osnovnoškolskog uzrasta koja imaju prebivalište/boravište na području otoka Krka, a u Rješenju o primjerenom obliku školovanja imaju pravo na edukacijsko rehabilitacijsku pomoć socijalnog pedagoga.

Aktivnosti se provode u Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ u Krku tijekom 2022. godine.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo