Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. – projekt „Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453

Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. – projekt „Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453

U četvrtak 6.4.2023. održana je prva radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće od starih automobilskih guma u sklopu projekta “Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici” UP.04.2.1.11.0453.

Štićenici partnera na projektu Centar za rehabilitaciju Rijeka vrijedno su pripremali gume za bojanje. Vazama od recikliranih guma oplemenit će se vanjski prostor Centra.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.282,50 eur/491.871,03 kn.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 55.490,13 eur/418.090,38 kn i iz Državnog proračuna u iznosu od 9.792,38 eur/73.780,66 kn.

Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 6.4.2023. u Centru za rehabilitaciju Rijeka

1-3 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453
2-3 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453
3-3 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453
4-3 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453
5-3 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453
6-2 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453
7-2 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453
8-3 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453
lenta Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće 6.4.2023. - projekt „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ UP.04.2.1.11.0453

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo