Radionice šišanja i izrade sapuna održane 10.3.2023. u projektu „Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici“ (UP.04.2.1.11.0453)

Radionice šišanja i izrade sapuna održane 10.3.2023. u projektu „Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici“ (UP.04.2.1.11.0453)

Održane su prve (paralelne) radionice šišanja i izrade sapuna u projektu Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici (UP.04.2.1.11.0453) u prostoru partnerske organizacije na projektu, Udruge za sindrom Down – Rijeka 21, 10.3.2023. u trajanju od 18:00 do 19:30. Projekt provodimo i u suradnji s partnerom Centrom za rehabilitaciju Rijeka.

Svi uključeni su vrijedno radili i zabavljali se!

Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.282,50 eur/491.871,03 kn.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 55.490,13 eur/418.090,38 kn i iz Državnog proračuna u iznosu od 9.792,38 eur/73.780,66 kn.

Radionica šišanja održana 10.3.2023. u trajanju od 18:00 do 19:30 u prostoru Udruge za sindrom Down – Rijeka 21.
Radionica izrade sapuna održana 10.3.2023. u trajanju od 18:00 do 19:30 u prostoru Udruge za sindrom Down – Rijeka 21.
lenta Radionice šišanja i izrade sapuna održane 10.3.2023. u projektu „Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici“ (UP.04.2.1.11.0453)

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo