Različiti i jednaki

Različiti i jednaki

U sklopu provedbe projekta Retrovizor danas smo se družili s učenicima Osnovne škole Centar, gdje smo ih unutar druge edukacije „Različiti i jednaki“ upoznali s pojmom autističnih osoba, njihovim različitostima i sličnostima s osobama i djecom koja nisu u autističnom spektru. Koristeći se prezentacijom pod nazivom „Drugačiji od drugih“ učenicima su približene neke specifičnosti kod osoba s autizmom, kao npr. stajanje na prstima, tikovi, dekoncentracija i nemogućnost stvaranja vizualnog kontakta očima, odnosno fokusa.

U sklopu predavanja, a kako bi se djeci približio koncept autističnog spektra korišteni su primjeri iz svakodnevnog školskog života učenika, kao i pokazne vježbe u kojima su učenici morali iskazati neverbalno negodovanje ili izreći svoje želje u određenim situacijama.


Više o projektu možete pročitati ovdje


As part of the implementation of the Rearview Mirror project, today we hung out with the students of the Elementary School Centar, where within the second education “Different and Equal” we introduced them to the concept of autistic people, their differences and similarities with people and children who are not in the autistic spectrum.

Using the presentation entitled “Different from others”, students were approached by some specifics in people with autism, such as standing on fingers, tics, deconcentration and inability to create visual eye contact or focus.

As part of the lecture, and in order to bring the concept of autism spectrum closer to children, examples from the everyday school life of students were used, as well as demonstration exercises in which students had to express nonverbal disapproval or express their wishes in certain situations.


You can read more about the project here


Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova na period od 01.10.2022.-30.09.2023.
The project was financed from the Program of the Fund for Active Citizenship in Croatia, with funds from Iceland, Liechtenstein and Norway within the framework of EEA grants for the period from 01.10.2022 to 30.09.2023
.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo