Sastanak Udruge

Sastanak Udruge

Sastanak Udruge održat će se u utorak 09.03.2021. godine sa početkom u 17:30 sati, na adresi Mire Ban Radune 14.

Dnevni red:

  • Izvješće o aktivnostima u 2020. godini
  • Programi i projekti u 2021. godini
  • Članstvo i obaveze u udruzi
  • Predavanje Gordane Glušac o pravima iz socijalne skrbi
  • Razno

 

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo