Upitnik o primjeni asistivne tehnologije – verzija za osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju

Upitnik o primjeni asistivne tehnologije – verzija za osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju

Pozivamo sve članove na ispunjavanje anonimnog upitnika o iskustvima s primjenom asistivne tehnologije, koji je sastavljen za potrebe istraživanja kvalitete (re)habilitacijskih usluga za osobe s invaliditetom. Vaši odgovori važan su doprinos uvidu u korisnikovu/obiteljsku perspektivu primjene asistivne tehnologije u svakodnevnom životu, koja čini neizostavni dio njegove kvalitete i dobrobiti osoba s invaliditetom. Stoga Vam unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju u istraživanju!

Upitnik možete ispuniti ovdje 

Istraživanje se provodi kroz provedbu projekta Platforma 50+, koji se realizira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda u suradnji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) i 11 saveza te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj istraživanja je utvrditi iskustva i izazove s kojima se susreću roditelji djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u primjeni asistivne tehnologije.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo