Upitnik za osobe sa autizmom!!! BITNO

Upitnik za osobe sa autizmom!!! BITNO

Na sastanku Udruge (11.05.) bilo je riječi o uspostavi protokola za postupanje za osobe s autizmom u KBC Rijeka. Ideja je da se u zdravstvene e-kartone osoba s autizmom, pored ostalih medicinskih podataka, upišu i specifičnosti ponašanja, postupanja, prehrane, komunikacije i sl. Na ovaj način željeli bi olakšati zdravstvenim radnicima, ali i roditeljima odlaske na preglede na razne odjele KBC-a.
U tu svrhu kreiran je, od strane Dr. Ločnarek Karmen i Dr. Lovrovića, ovaj upitnik (dostupan na linku: https://forms.gle/zf5M8FXm1VozAvGg7). Upitnik ispunjava svaki roditelj za svoje dijete. Podaci iz ovog upitnika unose se u zdravstvene e-kartone i biti će vidljivi liječnicima i medicinskom osoblju koji će se susretati s djecom/odraslima za potrebe medicinskih zahvata bilo koje vrste, a čime će se olakšati rad, komunikacija i razumijevanje potreba i specifičnosti osoba s autizmom, svakoga pojedinačno.  Zato je važno da svatko od roditelja ispuni upitnik. Napominjemo kako su podaci koje unesete vidljivi samo medicinskoj struci.
Molimo Vas da ispunite ovaj upitnik za vaše dijete, i da ga proslijedite drugim roditeljima osoba s autizmom sa područja PGŽ. Važno je da što više roditelja ispuni upitnik kako bi se protokol mogao realizirati.

https://forms.gle/wsJxm148iBkKNnRP9

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo