Dokumenti

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www.autizam-ri.hr

Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 23. rujna 2022. godine. Stupanj usklađenosti Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Preoblikovanjem mrežnih stranica 2022. godine te postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjen je zahtjev europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
U dijelovima menija web stranice nedostaje alternativni tekst, pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu nastale izvozom iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana, te se otvaraju se kao virtualne knjige kako bi se onemogućilo preuzimanje osjetljivih informacija i nisu dostupne za preuzimanje; veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis; poveznice su podcrtane, ali ne sadrže prikladne tekstualne opise.

Priprema izjave o pristupačnosti
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Toola.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu udruga.autizam.rijeka@gmail.com, putem internetskog kontakt obrasca, telefonski ili pisanim putem na adresi: Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Mire Ban Radune 14, 51000 Rijeka.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo