Rana intervencija

Rane godine sadrže jedinstvenu mogućnost utjecaja na djetetov razvoj s dugoročnim učincima. U tome osjetljivu razdoblju, interakcija male djece s okolinom ključ su za zdravi ljudski razvoj. (Ljubešić, 2003)

Stručnjaci različitih profila raznolikim mjerama pružaju stručnu podršku kroz različite vidove društvene skrbi o djeci s posebnim potrebama.

Stoga je „cilj rane intervencije korištenje svih izvora pomoći i podrške koji omogućavaju razvijanje ili poboljšanje postojećih sposobnosti djeteta i njegove interakcije u socijalnoj okolini. Uključenje u program rane intervencije vrijedno je za svu neurorizičnu djecu kao i za djecu kod koje je uočeno odstupanje, a teškoće mogu otežano utjecati i usporiti djetetov razvoj. Rana intervencija usmjerena je ne samo na dijete, već i obitelj i širu okolinu. Može se provoditi u obiteljskoj sredini, u odgojno-obrazovnoj ustanovi ili bolnici kao i  u nekoj od kombinacija.“ (Guralnick, 2007, str. 142)

Programi rane intervencije kojima se u sve ranijoj životnoj dobi uključuju djeca s razvojnim poremećajima i omogućava primjerena edukacijsko-rehabilitacijska, psihološka  podrška kao i govorno- jezična terapija, novo su iskustvo za dijete kao i za obitelj.

Individualno savjetovanje roditelja i grupa podrške za roditelje pružaju nove spoznaje i povećavaju roditeljske kompetencije. Iskustva su to vrijedna svim uključenim korisnicima,  te umnogome mogu olakšati ionako težak i odgovoran, cjeloživotni izbor i posao – roditeljstvo.

Rezultati rane intervencije u djece s posebnim potrebama do tri godine života ukazuju na mogućnost usvajanja vještina i ponašanja tipičnih za redovnu populaciju, te omogućuju kvalitetno uključivanje djeteta u predškolske odgojno-obrazovne programe odnosno uključivanje u širu društvenu zajednicu.

Pri uključivanju djeteta u redoviti jaslički/vrtićki predškolski program važno je procijeniti sposobnosti, ali i posebnosti djeteta, i ustvrditi potrebe djeteta kako bi takav oblik uključivanja pomogao djetetu, a ne naškodio.

Organiziranjem sustava rane intervencije za dijete i obitelj, umanjuje se ovisnost djeteta i obitelji o socijalnim i mirovinskim pravima i ustanovama koja ih pružaju

Programski sadržaji
Programski sadržaji usmjereni prema djeci i obitelji
Programski sadržaji i usluge namijenjene stručnim timovima i djelatnicima predškolskih ustanova u koje se uključuju djeca sa sumnjom i/ili dg. poremećaja iz spektra autizma (PSA)
Metode i uvjeti za razvoj i učenje
Program “Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u
lokalnoj zajednici
Zadaće odnosno prioriteti kroz navedena područja programa
Sadržaj programa
Stručni suradnici programa
Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo