Rana intervencija

Rane godine sadrže jedinstvenu mogućnost utjecaja na djetetov razvoj s dugoročnim učincima. U tome osjetljivu razdoblju, interakcija male djece s okolinom ključ su za zdravi ljudski razvoj. (Ljubešić, 2003)

Stručnjaci različitih profila raznolikim mjerama pružaju stručnu podršku kroz različite vidove društvene skrbi o djeci s posebnim potrebama.

Stoga je „cilj rane intervencije korištenje svih izvora pomoći i podrške koji omogućavaju razvijanje ili poboljšanje postojećih sposobnosti djeteta i njegove interakcije u socijalnoj okolini. Uključenje u program rane intervencije vrijedno je za svu neurorizičnu djecu kao i za djecu kod koje je uočeno odstupanje, a teškoće mogu otežano utjecati i usporiti djetetov razvoj. Rana intervencija usmjerena je ne samo na dijete, već i obitelj i širu okolinu. Može se provoditi u obiteljskoj sredini, u odgojno-obrazovnoj ustanovi ili bolnici kao i  u nekoj od kombinacija.“ (Guralnick, 2007, str. 142)

Programi rane intervencije kojima se u sve ranijoj životnoj dobi uključuju djeca s razvojnim poremećajima i omogućava primjerena edukacijsko-rehabilitacijska, psihološka  podrška kao i govorno- jezična terapija, novo su iskustvo za dijete kao i za obitelj.

Individualno savjetovanje roditelja i grupa podrške za roditelje pružaju nove spoznaje i povećavaju roditeljske kompetencije. Iskustva su to vrijedna svim uključenim korisnicima,  te umnogome mogu olakšati ionako težak i odgovoran, cjeloživotni izbor i posao – roditeljstvo.

Rezultati rane intervencije u djece s posebnim potrebama do tri godine života ukazuju na mogućnost usvajanja vještina i ponašanja tipičnih za redovnu populaciju, te omogućuju kvalitetno uključivanje djeteta u predškolske odgojno-obrazovne programe odnosno uključivanje u širu društvenu zajednicu.

Pri uključivanju djeteta u redoviti jaslički/vrtićki predškolski program važno je procijeniti sposobnosti, ali i posebnosti djeteta, i ustvrditi potrebe djeteta kako bi takav oblik uključivanja pomogao djetetu, a ne naškodio.

Organiziranjem sustava rane intervencije za dijete i obitelj, umanjuje se ovisnost djeteta i obitelji o socijalnim i mirovinskim pravima i ustanovama koja ih pružaju

Programski sadržaji
 • individualni rehabilitacijski, psihološki i logopedski postupci za djecu do 4. god. starosti
 • uvježbavanje socijalno prihvatljivih oblika ponašanja
 • mini grupa edukacijske podrške za obitelj i djecu kroz igru – razvijanje prirodnog dijaloga (usvajanja pravila igre, komunikacije sa vršnjacima) kao priprema za tranziciju u predškolski program
 • likovne radionice za braću i sestre malih korisnik
 • glazboterapijski postupci za korisnike
 • postupci senzorno – integracijske pedagogije
 • informiranje, savjetovanje obitelji o specifičnostima jezično-govornog razvoja (korištenje alternativne komunikacije,
 • znakovnog jezika, metoda globalnog čitanja
 • informiranje i savjetovanje roditelja o primjeni postupaka senzorno- integracijske pedagogije, važnosti društvenih priča
 • savjetovanje roditelja o pristupu i odgoju kroz svakodnevne životne aktivnosti u obitelji i njihovu razumijevanju kroz funkcionalnu analizu ponašanja
 • grupa psihološke podrške za roditelje
 • sustavna i stručna pomoć koja će ohrabriti i pomoći pri rješavanju poteškoća na koje roditelji nailaze (prava iz sustava socijalne, zdravstvene i odgojno – obrazovne skrbi)
 • pomoć u organiziranju – uključivanju djece s poremećajem iz autističnog spektra u primjeren oblik predškolskog odgoja i naobrazbe
 • savjetovanje roditelja djece tipičnog razvoja koji žele dobiti odgovor na neko pitanje i tako riješiti nedoumice vezan uz djetetov odgoj i/ili razvoj
 • savjetovanje socijalne radnice o pravima za dijete i obitelj, a  koja proističu iz sustava mirovinske i socijalne zaštite
 • informiranje djelatnika predškolskih ustanova o posebnostima djece s PSA
 • opservacija i izrada OK za djecu s PSA i obitelji
 • informiranje i savjetovanje roditelja o posebnostima djece s PSA i upućivanje u prava koja proističu iz sustava socijalne i mirovinske skrbi
 • praćenje – realizacije OK programa i savjetodavna podrška djelatnicima predškolskih ustanova u koje su uključena djeca s PSA

Organiziraju se temeljem  izrađenog Osobnog kurikuluma (OK) i prilagođeni su prvenstveno, u djetetovoj prirodnoj sredini – u obitelji, poštujući njegove senzorne karakteristike i specifičnosti (moguće osjetljivosti na svjetlost, zvuk, miris) koje mogu utjecati na dijete.

Stručni tim sastavljen od sveuč. spec. rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, psihologinje i logopetkinje temeljem:

 1. skreeninga (M- CHAT ) – vrši inicijalnu procjenu djetetovih znanja, sposobnosti i vještina
 2. dijagnostičkih materijala (ADOS 2, Nepsy, Vineland, WISC IV, Reynell) za koje su djelatnice prošle edukacije i posjeduju certifikat utvrđuju se potrebe djeteta. Procjenjuju se obiteljski resursi, potrebe obitelji i djeteta i izrađuje OK  za dijete.

Program obuhvaća pružanje usluga usmjerenih prema djeci sa sumnjom i/ili potvrđenom dijagnozom poremećaja iz autističnog spektra, specifičnog miješanog razvojnog poremećaja i teškoćama komunikacije u spektru F80 – F89  tj. Poremećaji psihološkog razvoja (ICD, MKB 10, DSM V).

Usluge su usmjerene prema obitelji i djeci do navršene četvrte/sedme godine djeteta u tekućoj pedagoškoj godini, s područja Grada Rijeke i Primorsko-goranske (PGŽ), Istarske i Ličko-senjske županije.

Navedeno odstupanje u djeteta uočeno od  roditelja, pedijatra i dr. (medicinskog osoblja), a po pozivu usmjerenom prema Udruzi i voditelju programa rane intervencije kao i iskazanoj potrebi roditelja, obitelj i dijete mogu se uključiti u programske aktivnosti po listi utvrđenih

 • Djeca sa mjestom stanovanja u Gradu Rijeci, ispod 4. godine života sa datumom početka programa 01. rujna 2013. sa ili bez dg., a koja nisu uključena u Dječji vrtić Rijeka,
 • Djeca iznad 4. god života sa ili bez dg. s mjestom stanovanja van područja PGŽ i Grada Rijeke, a koja nisu uključena u prikladan predškolski program

Financiranje:

Projekt ”Rana intervencija u djece s pervazivnim razvojnim poremećajem putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici” 2008./2009.
Program «Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici» 2011./2014., 2014./2017., 2017./2020. i 2020./2023. financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Zadaće odnosno prioriteti kroz navedena područja programa su razvijanje odnosno poučavanje:

 • Funkcionalna spontana komunikacija
 • Podučavanje u različitim kontekstima
 • Podučavanje igre
 • Podučavanje koje uključuje generalizaciju
 • Pozitivni pristupi nepoželjnim ponašanjima
 • Funkcionalne akademske vještine, kada je to primjereno (Bujas, Škrinjar, str. 252)

Sadržaj programa kreira se kroz područja:

 • razvoj kognitivnih vještina
 • razvoj percepcije
 • razvoj motorike
 • razvoj komunikacije
 • socijalni i emocionalni razvoj
 • razvoj svakodnevnih vještina
 • Ivanka Pejić, voditeljica programa i stručna suradnica, mag. paed i def., univ. spec. rane intervencije u eduk. rehab., senzorno-integracijski pedagog, psihoterapeut ECP  (Centar za autizam Rijeka)
 • Ana Brusač, stručna suradnica, dipl. učitelj razredne nastave, mag. def.  (Centar za autizam Rijeka)
 • Dijana Toljanić, stručna suradnica, mag. soc. paed. (OŠ Podmurvice)
 • Dubravka Anka Veršić, stručna suradnica, psiholog, psihoterapeut plesom i pokretom (Centar za autizam Rijeka)
 • Gordana Glušac, stručna suradnica, socijalna radnica (Centar za autizam Rijeka)
 • Ivana Žeravica, stručna suradnica, mag.educ.philol.croat. mag. logopedije (Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka)
 • Lidija Nekić, stručna suradnica, prof. rehab. (Dječji vrtić Rijeka, CPO Maestral)
 • Marko Brusač, stručni suradnik, kineziolog (Centar za autizam Rijeka)
 • Martina Gregorina Tomac, stručna suradnica, logoped (Centar za autizam Rijeka)
 • Nina Blečić, stručna suradnica, mag. edukativnih znanosti, senzorno- integracijski pedagog (Centar za autizam Rijeka)
 • Svijetlana Malnar, stručna suradnica, nastavnica matematike-fizike, mag. def. (Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka)
 • Tajana Putrih Tovilović – stručna suradnica, prof. likovne kulture/mag. likovne pedagogije (Centar za autizam Rijeka)
Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo