Galerija radova

Jezik umjetnosti je jezik koji svi razumiju te se upravo putem njega povlači poveznica između osoba s autizmom i lokalne zajednice kojoj pripadaju, a kako bi se utjecalo na destigmatizaciju osoba s autizmom.

Djeca i osobe s autizmom teško se povezuju i najčešće su nevidljivi članovi društva, a njihovi radovi su upravo suprotnost toga i u svojoj naravi predstavljaju živote njih samih. Oni povezuju sve njihove priče u jednu cjelinu, te dozvoljavaju „gledatelju“ da uroni u more života osoba koje su u našem društvu mnogobrojne, a nevidljive.

Kroz provedbu kreativnih radionica djeca i odrasli iz Centra za autizam i Centra za rehabilitaciju Rijeka izrađuju raznovrsne radove od drva, vune, keramike i mnogih drugih uporabnih predmeta, pri tome reciklirajući. Dok na likovnim radionicama njihovi crteži poprimaju novu funkciju i apliciraju se na razne uporabne predmete, koje izrađujemo na našim radionicama šivanja. Putem ove izložbe odlučili smo Vam približiti neke od njihovih radova

Virtualna izložba radova financirana je od strane Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke