Projekt “Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici”

UP.04.2.1.11.0453

Nositelj programa: Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka

Zajedno-do-fondova-EU-logo Projekt "Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici"

Partneri na programu: Centar za rehabilitaciju RijekaUdruga za sindrom Down RIJEKA 21

Voditeljica programa: Lidija Penko, lidija.penko@gmail.com

Trajanje projekta: 30.12.2022.-30.06.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 65.282,50 eur (491.871,03 kn)

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 55.490,13 eur (418.090,38 kn) i iz Državnog proračuna u iznosu od 9.792,38 eur (73.780,66 kn).

O projektu

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, u partnerstvu s Udrugom za sindrom Down – Rijeka 21 i Centrom za rehabilitaciju Rijeka, aktivno će sudjelovati u provedbi projekta u svrhu pronalaženja najboljih rješenja za zajednicu koja uključuje osobe s autizmom i Down sy. te njihove obitelji.

Međusektorska suradnja i sinergija dvije Udruge i Ustanove socijalne skrbi koja je okosnica u provedbi aktivnosti projekta prožeta je kroz svih 18 mjeseci, te je ključna za obuhvat više dobnih skupina te različitih razvojnih poteškoća kako bi svojim primjerom napravili iskorak u inkluziji ranjivih skupina i ukazali na socijalnu pravdu osoba s invaliditetom.

Projektom su predviđene aktivnosti kao što su edukacija zaposlenika i članova Udruge u svrhu jačanja kapaciteta i kvalitetnog djelovanja, psihosocijalna podrška obiteljima osoba s invaliditetom (Down sy. i autizam), stručna edukacija i uključivanje rada volontera (24 volontera) te izrada alata za samopomoć i podrška ranjivim skupinama, kao i radionice socijalnog uključivanja.

Kroz provedbu je planirano više radionica od kojih neke imaju izravan učinak na sudionike projekta (uključenost roditelja, djece i osoba s invaliditetom te zaposlenika, stručnih suradnika i članova Udruge), a neke posredan učinak na krajnje korisnike (fakultetske sastavnice Sveučilišta u Rijeci, volonteri).

Predviđeno je održavanje radionica s korisnicima projekta tj. djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te članovima njihovih obitelji, a to su: radionice šišanja, rekreativnih vježbi, psihosocijalne podrške roditeljima, izrade nakita, sapuna i vaza u svrhu učenja novih vještina, kao i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

U svom dugogodišnjem radu Udruga je dobro upoznata s potrebom prijenosa međugeneracijskog znanja u svrhu povećanja društvenog kapitala zajednice i izgradnje sustava jednakog za sve. Upravo iz tog razloga projektom će se obuhvatiti 24 volontera koji će kroz edukacije stručnjaka o specifičnostima djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom steći znanja o radu s istima.

Dugogodišnja vanjska suradnica Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka, prof. soc.ped. Ivanka Pejić koja preko 30 godina radi s djecom i osobama s poteškoćama u razvoju, izradit će slikovnice koje će biti tematski podijeljene i obrađivati će teme iz svakodnevnog života, a prilagođene djeci i osobama s razvojnim teškoćama koje su uključene u projekt. Slikovnice kao takve imaju i dodatni cilj univerzalnog korištenja te će se osim navedenog moći koristiti i u radu s djecom predškolske i niže osnovnoškolske dobi. Volonteri će osnaženi temeljem naučenog putem edukacija, likovno obraditi slikovnice, izraditi scenografiju i rekvizite te održati izvedbenu predstavu po uzoru na sadržaj slikovnica. Predstave će biti snimane i dostupne javnosti u obliku QR koda unutar same slikovnice.

Projektom će se ojačati kapaciteti provoditelja i partnera za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama za pružanje učinkovitog odgovora kada su u pitanju osobe s invaliditetom.

Partneri na projektu

Novosti s projekta

Projekt-je-sufinancirala-Europska-unija-iz-europskog-socijalnog-fonda Projekt "Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici"

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo