Primorsko-goranska županija

Primorsko – goranska županija

Upravni odjel za zdravstvo
“Program rane intervencije za djecu sa sumnjom i/ili dg. poremećaja iz spektra autizma”

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade
“Grad na moru”

Financiranje manifestacija
“Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu 01. i 02.04.2022.”

“Program rane intervencije za djecu sa sumnjom i/ili dg. poremećaja iz spektra autizma”

Program je namijenjen obiteljima s djecom sa sumnjom i/ili dg. autizma od uočavanja teškoća do 4. godine života kao izravnim korisnicima koji se javljaju tijekom programske godine, a nakon uočavanja teškoća od strane obitelji ili sugestijama pedijatara i sumnje zbog nerazvijena govora i jezika ili pak od strane stručnog tima KBC Rijeka.

Nositelj projekta: Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka

Suradnici projekta: Centar za autizam Rijeka

Voditeljica projekta: Ivanka Pejić mag.pedagogije i defektologije, sveuč.spec. rane intervencije u eduk.rehab.
ivanka.pejic@corp.hr 

Projekt je financiran od strane Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije na period od 01.01.2022.-31.12.2022.


“Grad na moru”

Opći cilj projekta je suradnja korisnika različitih odjela Centra za rehabilitaciju Rijeka, stvaranje osjećaja povezanosti i međuovisnosti i doživljaj uspjeha u realizaciji pojedinačnih uloga, kao i poboljšanje življenja osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA) i njihovih obitelji s područja Primorsko – goranske županije, kao i destigmatizacija to jest osvještavanje šire javnosti o specifičnostima poremećaja iz spektra autizma, informiranje šire lokalne i društvene zajednice o mogućnostima osoba s autizmom putem izložbi radova korisnika.

Nositelj projekta: Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka

Suradnici projekta: Centar za rehabilitaciju Rijeka

Voditeljica projekta: Lidija Penko

Projekt je financiran od strane Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije na period od 01.01.2022.-31.12.2022.


Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu 01. i 02.04.2022

Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu održalo se 01.04.2022. na gradskom Korzu gdje smo u 12:00 sati imali tradicionalno puštanje plavih balona naše djece, roditelja, djelatnika i sugrađana s predstavnicima Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Osim navedenog Udruga, Centar za autizam Rijeka i Centar za rehabilitaciju Rijeka izložili su radove svojih korisnika na informativnom štandu na Korzu i u izlogu Gradske uprave.
Za sve okupljene organizirana je glazbena izvedba Jana iz CZRR-a u pratnji asistenta Roberta na gitari. Centar za autizam Rijeka tog je dana provodio aktivnost dana otvorenih vrata u svrhu destigmatizacije osoba iz autističnog spektra.
02.04.2022. Grad Rijeka je na zahtjev Udruge i ove godine svoje znamenitosti osvijetlio plavom bojom te na taj način dao potporu djeci i osobama iz autističnog spektra i članovima njihovih obitelji.

Održavanje manifestacije financirano je od strane Primorsko-goranske županije