Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. – ESF projekt UP.04.2.1.11.0453

Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. – ESF projekt UP.04.2.1.11.0453

U četvrtak, 25.5.2023. održana je sedma radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće u sklopu projekta “Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici” UP.04.2.1.11.0453.

Štićenici Centra za rehabilitaciju Rijeka nadopunjavali su nove, oslikane vaze za cvijeće zemljom, održavali cvijeće i zalijevali ga 💮🌊. Oslikanim vazama od automobilskih guma ukrašen je vanjski prostor partnera na projektu – Centra.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.282,50 eur/491.871,03 kn.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 55.490,13 eur/418.090,38 kn i iz Državnog proračuna u iznosu od 9.792,38 eur/73.780,66 kn.

Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. u Centru za rehabilitaciju Rijeka

1-4 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
2-4 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
3-4 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
4-4 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
5-4 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
6-3 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
7-2 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
8-2 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
9-2 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
10-1 Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453
lenta Radionica izrade ukrasnih vaza za cvijeće održana 25.5.2023. - ESF projekt UP.04.2.1.11.0453

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo