Komunikacijske ploče u Centru za autizam Rijeka

Komunikacijske ploče u Centru za autizam Rijeka

U sklopu projekta “Retrovizor – osobe s teškoćama u razvoju su bliže nego što se čine” u Centru za autizam Rijeka postavljene su komunikacijske ploče za potpomognutu komunikaciju.

Centar za autizam Rijeka kao partnerska organizacija, uključila se u provedbu projekta implementacijom dijela projektnog sadržaja kroz aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja te je s ciljem osvještavanja potreba unutar lokalne zajednice, uključila učenike u provedbu.

Uloga partnerske organizacije obuhvaćala je aktivnosti međusektorske suradnje na koordinacijskim sastancima u oblikovanju sadržaja za edukacije učenika te implementaciji dijela sadržaja (sukladno mogućnostima učenika) u svoj program (volonterstvo). Aktivnosti su provodile tri stručne djelatnice s korisnicima Centra za autizam uz mentorstvo voditeljice aktivnosti unutar partnerske organizacije. Provedena je i interna edukacija nastavnim djelatnicima Osnovne škole Centar u o neverbalnoj komunikaciji i njenoj primjeni. Djelatnice partnerske organizacije također su izradile 4 vokabulara simboličnog jezika koji je implementiran na pet komunikacijskih ploča izrađenih kroz projekt. Centar za autizam Rijeka je uz Udrugu organizirao i izvannastavnu aktivnost posjeta učenika Osnovne škole Centar – Centru za autizam, kao i volonterskoj akciji, ali i medijskim nastupima.

Više o projektu možete pročitati ovdje


Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova na period od 01.10.2022.-30.09.2023.
The project was financed from the Program of the Fund for Active Citizenship in Croatia, with funds from Iceland, Liechtenstein and Norway within the framework of EEA grants for the period from 01.10.2022 to 30.09.2023
.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo