Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici

Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici

UP.04.2.1.11.0453

Potpisivanjem Ugovora o financiranju projekta “Pametna udruga -pokretač promjena u zajednici“ koji je financiran od strane Europskog socijalnog fonda, započinjemo s provedbom aktivnosti planirane projektnim prijedlogom.

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, u partnerstvu s Udrugom za sindrom Down – Rijeka 21 i Centrom za rehabilitaciju Rijeka,
aktivno će sudjelovati u provedbi projekta u svrhu pronalaženja najboljih rješenja za zajednicu koja uključuje osobe s autizmom i Down sy. te njihove obitelji.
Projektom su predviđene aktivnosti kao što su edukacija članova Udruge, psihosocijalna podrška obiteljima osoba s invaliditetom (Down sy. i autizam), edukacija i uključivanje rada volontera, izrada alata za samopomoć, podrška ranjivim skupinama i radionice socijalnog uključivanja.

Kroz provedbu je planirano više radionica od kojih neke imaju izravan učinak na sudionike projekta (uključenost roditelja, djece i osoba s invaliditetom te zaposlenika, stručnih suradnika i članova Udruge), a neke posredan učinak na krajnje korisnike (fakultetske sastavnice Sveučilišta u Rijeci, volonteri).

Aktivnosti se provode u Rijeci tokom 2023.-2024. godine

Ukupna vrijednost projekta: 491.871,03 kn / 65.282,50 eur

OP-ULJP_ESF-logo-lenta-i-napis Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici
NZRCD-u-boji-300x218 Pametna udruga - pokretač promjena u zajednici
Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo