Izvannastavna aktivnost posjeta učenika u projektu “Retrovizor”

Izvannastavna aktivnost posjeta učenika u projektu “Retrovizor”

U sklopu provedbe projekta Retrovizor danas smo organizirali izvannastavnu aktivnost za učenike Osnovne škole Centar. Učenici su u sklopu nastavnog sata Građanskog odgoja posjetili Centar za autizam Rijeka gdje su iz prve ruke vidjeli kako izgleda građanski odgoj njihovih vršnjaka unutar Centra za autizam Rijeka. Kako bi djeci iz redovnih škola što kvalitetnije prenijeli važnost inkluzije sinergija djece odvijala se kroz zajedničke aktivnosti učenja, izvedbe redovnog nastavnog sata, vježbanja te za kraj zajedničke marende u parku Centra za autizam Rijeka.


Više o projektu možete pročitati ovdje


As part of the implementation of the Rearview Mirror project, today we organized an extracurricular activity for students of the Primary School Centar. As part of the Civic Education class, the students visited the Center for Autism Rijeka where they saw firsthand what civic education of their peers looks like within the Center for Autism Rijeka.

In order to communicate the importance of inclusion of children as best as possible to children, the synergies of children took place through joint learning activities, regular teaching hours, exercise and for the end of a common brunch in the park of the Center for Autism Rijeka.


You can read more about the project here


Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova na period od 01.10.2022.-30.09.2023.
The project was financed from the Program of the Fund for Active Citizenship in Croatia, with funds from Iceland, Liechtenstein and Norway within the framework of EEA grants for the period from 01.10.2022 to 30.09.2023
.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo