Postavljena prva komunikacijska ploča na dječjem igralištu Potok

Postavljena prva komunikacijska ploča na dječjem igralištu Potok

Uspješna komunikacija je pravo i potreba svakog pojedinca.

Osiguranje uvjeta za ostvarivanje temeljnog ljudskog prava, prava na komunikaciju, definirano je Poveljom o pravima na komunikaciju.

Neverbalnu ili augmentativnu komunikaciju koriste djeca i odrasli iz autističnog spektra, osobe s višestrukim, intelektualnim ili komunikacijskim teškoćama, Down sindromom, cerebralnom paralizom, usporenim razvojem govora i sl. Komunikacijske ploče samo su jedan oblik sustava potpore da osoba s govornim teškoćama može komunicirati.

U sklopu provedbe projekta “Retrovizor – osobe s teškoćama u razvoju su bliže nego što se čine” uspješno smo postavili našu prvu komunikacijsku ploču koja se nalazi na dječjem igralištu Potok, ispred Dječjeg doma Ivana Brlić Mažuranić.

U okviru projekta »Retrovizor« biti će postavljeno pet komunikacijskih ploča, a uz riječke parkove ploče će svoje mjesto naći i u OŠ Centar te Centru za autizam. Kako je pojasnila učenica OŠ Centar Valeri Drača, za prvu lokaciju gdje je postavljena ploča odabran je park na Potoku iz razloga što se nalazi blizu Centra za autizam te su učenici procijenili da je tu komunikacijska ploča najpotrebnija.

Projekt se provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Centar i Centrom za Autizam Rijeka, a naši klinci vam poručuju: “Ovo je tek naš početak!”

Više o projektu možete pročitati ovdjeSuccessful communication is the right and need of every individual.

Ensuring the conditions for the realization of the fundamental human right, the right to communication, is defined by the Charter of Communication Rights.

Non-verbal or augmentative communication is used by individuals with autism spectrum disorder, people with multiple intellectual or communication difficulties, Down syndrome, cerebral palsy, delayed speech development, and more. Communication boards are just one form of support system that allows a person with speech difficulties to communicate.

As part of the implementation of the project “Rearview mirror – people with developmental difficulties are closer than they apear,” we have successfully installed our first communication board located at the Potok Children’s Playground, in front of the Ivan Brlić Mažuranić Children’s Home.

Within the framework of the “Retrovizor” project, five communication boards will be installed, and in addition to Rijeka’s parks, the boards will also find their place at the Center for Autism and the Centar Primary School. As explained by Valeri Drača, a student at Centar Primary School, the first location where the board was installed was chosen at Potok Park because it is close to the Center for Autism, and the students assessed that a communication board was most needed there.

The project is implemented in partnership with Centar Primary School and the Center for Autism Rijeka, and our kids want to tell you: “This is just the beginning!”

You can read more about the project here


Press:

Novi-List Postavljena prva komunikacijska ploča na dječjem igralištu Potok
Na Potoku postavljena prva komunikacijska ploča za djecu s teškoćama u govoru – Novi list
PGZ Postavljena prva komunikacijska ploča na dječjem igralištu Potok
Svečano postavljanje prve komunikacijske ploče u Primorsko-goranskoj županiji | Primorsko-goranska županija (pgz.hr)
Kanal-Ri Postavljena prva komunikacijska ploča na dječjem igralištu Potok
Postavljena prva komunikacijska ploča za potpomognutu komunikaciju u Rijeci i PGŽ – Kanal Ri (kanal-ri.hr)

U Rijeci postavljena prva ploča kojom će se olakšati komunikacija osobama s teškoćama u razvoju – YouTube

Pod-Uckun-1 Postavljena prva komunikacijska ploča na dječjem igralištu Potok
[FOTO] Postavljena prva ploča za potpomognutu komunikaciju u Gradu Rijeci i PGŽ-u (poduckun.net)
Torpedo-media Postavljena prva komunikacijska ploča na dječjem igralištu Potok
[FOTO] Postavljena prva ploča za potpomognutu komunikaciju u Gradu Rijeci i PGŽ-u (torpedo.media)
La-voce Postavljena prva komunikacijska ploča na dječjem igralištu Potok
Retrovisore. L’autismo non incontra barriere (lavoce.hr)

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova na period od 01.10.2022.-30.09.2023.
The project was financed from the Program of the Fund for Active Citizenship in Croatia, with funds from Iceland, Liechtenstein and Norway within the framework of EEA grants for the period from 01.10.2022 to 30.09.2023
.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo